Képeim kapcsán – ha beszélni kell róluk – talán a keletkezésük körülményeit, az indíttatást, a pillanatot találom a legérdekesebbnek, mely dönt afelől, hogy a vászonra kerül-e valami, avagy sem, majd a továbbfejlődését, amely mint egy párbeszéd a vászon és köztem – úgy képzelhető el.

A fejlődés olykor hosszabb, lassúbb és kísérletezőbb, máskor spontánabb és gyorsabb, tehát időben teljesen változó és ennek én nem tulajdonítok semmiféle jelentőséget, az idő, mint tényező nem fontos, az idő adott, teljesen szabadon mozoghatunk benne. Markánsabb elem a spiritualitás fogalomkörébe tartozó tudatos és nem tudatos cselekvések összhatása, mint pl. a meditáció, a zenehallgatás, a színek pszichológiai és fiziológiai befolyása.. Például, miért térek vissza oly gyakran a kékhez, holott nem szándékom…, és keresem-e erre a választ, vagy nem?

Vannak pillanatok, amikor igen, máskor nem, mert nem fontos. Egyébként, ha történik valami a vásznon, ami „rajtam kívül” történt, rajtam túlmutat, örömmel tölt el, mert számomra meghökkentő, s nyílik egy „újabb ajtó”. Erről a fajta festészetről, melyet én gyakorlok egy bizonyos szintig lehet beszélni, de ez a szint látható, a rétegek átlátszóságára, a grafikai és a festészeti elemek egymásra hatására, a színvilágra, a ritmusokra, az ismétlésekre és ezek felerősödésére gondolok. Például, mindez nyomon követhető egy „odaadó” megtekintéskor, de feltételezhető, hogy tartalmaz különféle rétegeket, szinteket; az egyes, kettes, hármas „mélygarázsba” juthatunk. Ekkor viszont nem biztos, hogy elegendő az eszköztárunk a szavak birodalmában, valamint az egyén habitusától nagyban függ a „leolvasás”, valószínű, hogy megannyi „olvasat” létezik. Másrészt itt már bizonytalanabb minden, de lehet rejtélyes, titkos, megfejthetetlen is.

Persze, a dolgok nem maradnak ennyiben, mindig felszínre kerül egy NAGY kérdés, egy konkrét NAGY kérdés. Pillanatnyilag az foglalkoztat, hogy van-e köze mindennek a szépséghez? Biztos vagyok abban, hogy számos tevékenységünk kapcsán ott „körözünk” a kérdés fölött, akár a madarak. - Mit jelent létezésünkben a szépség? A rosszal szemben mit jelent Dosztojevszkij mondata: „A szépség fogja megmenteni a világot”?

Fekete Marianna