Nem részesült festészeti oktatásban, stílusát Vaszkó Erzsébet egyénisége és festészete befolyásolta. Emellett korai munkáira Bálint Endre, Barcsay Jenő és Korniss Dezső munkássága is hatott. A 70-es évek első felében több happening és performansz résztvevője és melyeket a kor kultúrpolitikája, a többi avantgárd megmozduláshoz hasonlóan, a rendszer elleni provokációnak tekintett.
Festményei stilizált, jelszerű - állatokat, sokszor madarakat megjelenítő - elvont, töredékeket bemutató ábrázolások, melyeknek jellemzői a redukált formák, a hangsúlyos színmezők és a határozott kontúrok.
A 80-as az évek második felétől kifejezésmódja klasszicizálódik, figurálissá válik és festésmódját az aprólékosság, a kidolgozottság, az erős kontúrok jellemzik, miközben megmarad korábbi tematikájánál, madaras tematikájánál. Képein a tárgyi azonosíthatóság helyett egy-egy idea tárgyiasul a festői jelek kapcsolódásában.
Jelentős a művészetpedagógiai tevékenysége, foglalkoztat hátrányos helyzetű gyermekeket és felnőtteket, végzett terápiás munkát elmegyógyintézetekben is, és több televíziós műsort is készített ebben a témában. 2001-ben Munkácsy-díjat, 2003-ban Művészetpedagógiai díjat kapott.